по русски

Lietošanas noteikumi

Par Santen tīmekļa vietni

Šī tīmekļa vietne pieder uzņēmumam Santen Pharmaceutical Co., Ltd. un to administrē Santen Europe (“Santen”), piedāvājot vispārēju informāciju par Santen un tā filiālēm (kopā saukti “Grupa”). Pirms tīmekļa vietnes izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas noteikumus šajā lapā (“Lietošanas noteikumi”) (kā arī Privātuma politiku). Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši un jūs ievērosiet Lietošanas noteikumus.

 

Autortiesības, preču zīmju tiesības u.c.

  1. Šajā tīmekļa vietnē ietverto informāciju aizsargā autortiesību likumi un visas tiesības uz šo informāciju pieder Santen vai arī Santen pieder oficiālas tiesības izmantot šo informāciju. Bez Santen iepriekšējas piekrišanas ar likumu ir aizliegts šajā tīmekļa vietnē esošo informāciju lejupielādēt vai kopēt citādi kā vien personiskai, nekomerciālai izmantošanai.
  2. Santen produktu nosaukumi, logotipi, dizaina paraugi, lozungi un noformējums, kas redzams šajā tīmekļa vietnē, ir reģistrētas preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai dizaina paraugi un tie ir aizsargāti ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Attiecīgi, jebkuras darbības, kas pārkāpj šīs tiesības, ir stingri aizliegtas.

 

Informācija no lietotājiem

Santen nav pienākuma atbildēt uz paziņojumiem e-pasta vai pasta  formā saistībā ar šo tīmekļa vietni. Santen nav pienākuma saglabāt jebkādas jūsu ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību sniegtas informācijas vai datu konfidencialitāti (tajā skaitā pa e-pastu sūtīto), izņemot jūsu personas datus. Santen patur tiesības izmantot, izpaust, reproducēt vai izplatīt jebkuras idejas, koncepcijas un zināšanas, kas ietvertas šajā informācijā vai datos jebkādiem mērķiem, tajā skaitā, bet ne tikai, produktu izstrādei, ražošanai un mārketingam.

 

Izņēmumi

  1. Santen dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šīs vietnes saturs ir precīzs, pilnīgs un aktualizēts, bet Santen kategoriski atsakās garantēt vai aizstāvēt šīs informācijas precizitāti, pilnīgumu vai aktualitāti.
  2. Santen patur tiesības mainīt un aktualizēt šīs tīmekļa vietnes saturu, kā arī apturēt vai pārtraukt šīs vietnes darbību bez iepriekšēja brīdinājuma. Turklāt, Santen nav atbildīgs par nekādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas rodas šādas rīcības rezultātā.
  3. Lietotāja atbildība ir veikt pasākumus, lai novērstu datorvīrusu, tārpu u.c. radītu kaitējumu, un Santen neuzņemas atbildību par nekādu kaitējumu, kas rodas šādu destruktīvu vienību darbības rezultātā.
  4. Santen nav atbildīgs par nekādu kaitējumu, kas rodas šajā tīmekļa vietnē izmantotās informācijas vai pašas vietnes izmantošanas rezultātā.

 

Produktu informācija

Daudzi no Santen produktiem ir recepšu medikamenti, kurus pacientam drīkst parakstīt veselības aprūpes speciālists. Šī tīmekļa vietne piedāvā vispārēju informāciju un nav ne paredzēta, ne veidota, lai aizvietotu veselības aprūpes speciālista konsultācijas vai pakalpojumus. Ja nepieciešama detalizētāka informācija par tīmekļa vietnē uzskaitītajiem produktiem, lūdzam griezties Santen Klientu attiecību centrā.

 

Privātuma politika

Santen rīkosies ar jūsu personīgo informāciju saskaņā ar Privātuma politiku, kas aprakstīta atsevišķā dokumentā.

 

Saites uz citām vietnēm/ Saites no citām vietnēm

Iespējams, mēs lietotāju ērtībai piedāvāsim saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Tomēr lūdzam ievērot, ka Santen neuzņemas nekādu atbildību vai noteikšanu pār šādu vietņu saturu.
Ja vēlaties šajā tīmekļa vietnē publicēt jebkādas saites, iepriekš ir jāiegūst Santen atļauja.

 

Politika attiecībā uz informāciju, kas publicēta sociālo tīklu vietnēs

Ziņas, finanšu pārskati un cits saturs šajā vietnē atspoguļo Grupas oficiālo politiku un viedokli. Tajā pat laikā informācija, ko Grupas darbinieki publicē sociālajos tīklos un citās līdzīgās vietnēs, neatspoguļo mūsu politiku vai viedokli.

 

Jurisdikcija

Lietošanas noteikumi ir pakļauti un interpretējami saskaņā ar Japānas tiesību aktiem. Jebkura tiesvedība attiecībā uz jebkurām domstarpībām, kas rodas no vai saistībā ar, vai attiecībā uz Lietošanas noteikumiem, ir adresējama Osakas Reģionālajai tiesai.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.