по русски

Sīkdatņu politika

Ievads

Šajā dokumentā paskaidrots, kā mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai lietotājiem sniegtu skaidru un saprotamu informāciju par lietotāja iespējām kontrolēt to, kas notiek, lietotājam pieslēdzoties šai tīmekļa vietnei. Dokumentā izmantotais termins ‘sīkdatnes’ apzīmē sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas (piemēram, vietējie koplietotie objekti, plašāk zināmi kā flash sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli vai informatori, tajā skaitā caurspīdīgi, skaidri gif objekti), ko regulē tiesību akti. Apkopotā informācija attiecas uz datiem, kas šo datu sasaistes un apstrādes rezultātā ar citiem datiem, kas pieder trešajām personām (piemēram, IP adrese, domēna un datora reģistrācijas numuri, ko cilvēki izmanto, pieslēdzoties datoram) var novest pie tīmekļa lietotāju/ apmeklētāju identificēšanas. Šie dati tiek izmantoti un apstrādāti vienīgi statistikas apkopošanas nolūkā.

Šis dokuments ir neatņemama un būtiska Privātuma politikas sastāvdaļa un tajā ietvertā informācija tiek publicēta saskaņā ar E-privātuma direktīvu 2002/58/EK ar labojumiem un ES Vispārējo datu aizsardzības regulu 2016/679 (“VDAR”) un jebkuriem citiem saistītiem nacionāla un Eiropas līmeņa tiesību aktiem un noteikumiem, kas regulē datu aizsardzību un privātumu. Minēto iemeslu dēļ mēs iesakām iepazīties ar šo dokumentu.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar šo Informāciju par sīkdatņu izmantošanu. Jūs piekrītat, ka iepriekš minētajā nolūkā tiek izmantotas Trešās personas sīkdatnes.

Ja jūs nepiekrītat šādu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atslēdziet tās, sekojot norādēm šajā Informācijā par sīkdatņu izmantošanu, piemēram, mainot jūsu pārlūka iestatījumus, lai sīkdatnes no šīs vietnes nevarētu tikt pārvietotas uz jūsu datoru vai mobilo ierīci.

 

Piemērojamie tiesību akti

Šis jautājums ir atrunāts Eiropas e-Privātuma direktīvā 2002/58/EK, kas vēlāk labota ar Direktīvu 2009/136/EK un tā dalībvalstīs īstenota caur Eiropas Savienības valstu tiesību aktiem, kas paredz, ka sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju izmantošanai ir jāiegūst piekrišana.

Jebkuru jautājumu, kas nav konkrēti atrunāts E-privātuma direktīvā, papildus regulē Eiropas Vispārējā datu aizsardzības regula 2016/679 (“VDAR”).

 

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir mazs fails, kas parasti sastāv no burtiem un cipariem un tiek lejupielādēts ierīcē, lietotājam piekļūstot tīmekļa vietnei. Pēc tam sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz sākotnējo tīmekļa vietni katru reizi, kad lietotājs apmeklē vietni. Sīkdatnes ir noderīgas, jo ar to palīdzību tīmekļa vietnē tiek atpazīta lietotāja ierīce.

Sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju izmantošana jau kādu laiku ir plaši izplatīta, un sīkdatnēm ir svarīga loma daudzu tiešsaistes pakalpojumu nodrošināšanā. Šī iemesla dēļ likums neaizliedz šādu tehnoloģiju izmantošanu, bet gan uzliek par pienākumu lietotājus informēt par sīkdatnēm un dot tiem iespēju izvēlēties, kuras no tām viņi pieņem.

 

Dažādi sīkdatņu veidi

Sesijas un pastāvīgās sīkdatnes

Sīkdatnes var beigt darboties katras pārlūka sesijas beigās (no brīža, kad lietotājs atver pārlūkprogrammas logu, līdz brīdim, kad šis logs tiek aizvērts) vai var tikt saglabātas ilgāku laiku.

 

Sesijas sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei sasaistīt lietotāja darbības pārlūkprogrammas sesijas laikā. Tās var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, lai atcerētos, ko lietotājs, pārlūkojot vietni, ir ielicis iepirkumu grozā. Tās var arī izmantot drošības nolūkos, lietotājam pieslēdzoties Interneta bankai, vai, lai atvieglotu tīmekļa pasta izmantošanu. Sesijas sīkdatnes darbojas līdz tīmekļa pārlūkprogrammas sesijas beigām.

Tā dēvēto sesijas ilguma sīkdatņu izmantošana (kas jebkurā gadījumā netiek pastāvīgi uzglabātas lietotāja datorā un tiek automātiski izdzēstas, tiklīdz tīmekļa pārlūkprogramma tiek aizvērta) notiek tikai un vienīgi, lai pārsūtītu datus (ko veido nejauši servera radīti cipari), kas identificē konkrētu sesiju un ir nepieciešami, lai nodrošinātu drošu un racionālu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Tā dēvētajās sesijas sīkdatnēs, kas tiek izmantotas šajā tīmekļa vietnē, netiek izmantotas nekādas datortehnoloģijas metodes, kas varētu potenciāli pārkāpt lietotāju tīmekļa lietošanas privātumu.

 

Pastāvīgās sīkdatnes tiek uzglabātas lietotāja ierīcē starplaikos starp tīmekļa pārlūkprogrammas lietošanu un ļauj no sesijas uz sesiju atcerēties lietotāja veiktās izvēles vai darbības šajā vietnē (vai, atsevišķos gadījumos, dažādās tīmekļa vietnēs). Pastāvīgās sīkdatnes var tikt izmantotas dažādiem mērķiem, tajā skaitā, lai atcerētos lietotāju preferences un izvēles šajā tīmekļa vietnē.

 

Pirmās un trešās personas sīkdatnes statusu nosaka tīmekļa lapa vai domēns, kas ievieto sīkdatni. Pirmās personas sīkdatnes galvenokārt ir tās, kuras tiek instalētas, lietotājam apmeklējot tīmekļa vietni – vietni, kas parādās URL logā: šajā gadījumā sīkdatnes, ko instalē Santen.eu. Trešās personas sīkdatnes ir tās, ko instalē cits domēns, nevis tas, ko apmeklē lietotājs un šajā gadījumā šis domēns nav Santen.eu. Ja lietotājs apmeklē vietni (tādu kā Santen.eu) un cits uzņēmums instalē sīkdatni caur Santen.eu, tad tā ir trešās personas sīkdatne.

 

Datu kontrolieris

Santen SA (rīkojoties savā un citu Santen ES filiāļu vārdā (“Santen”)) saskaņā ar Sīkdatņu politikas dokumentā norādīto ir datu kontrolieris un ir atbildīgs par savām sīkdatnēm (t.i. “pirmās personas” sīkdatnēm, kamēr “trešās personas” sīkdatnes kontrolē uzņēmumi, kas norādīti šajā dokumentā sniegtajā tabulā.

 

Vienošanās par sīkdatnēm

Dažas sīkdatnes ir absolūti nepieciešamas Interneta pareizai darbībai un tām nav nepieciešama lietotāja piekrišana. Piemēram, tās ir sīkdatnes, kas nodrošina, ka lapas saturs tiek ielādēts ātri un efektīvi, sadalot slodzi pa vairākiem datoriem, vai arī līdzīgi garantējot drošību.

Citas sīkdatnes tāpat ir lielā mērā nepieciešamas vai svarīgas, bet tām nav izšķirošas nozīmes, tāpēc tiek prasīta lietotāja piekrišana.

Lietotāja piekrišana tiek iegūta, izmantojot dažādas metodes, kas tiek nodrošinātas šajā vietnē. Viena no metodēm ir noklikšķināšana īpašā rūtiņā uz sīkdatnes reklāmjoslas, kas norāda uz sīkdatņu izmantošanu un tiek publicēta pirmajā vietnes lapā, ko lietotājs apmeklē.

Piekrist vai atteikties no sīkdatņu piekļuves var arī pārlūkprogrammas iestatījumos, kur jānorāda, lai programma brīdina par sīkdatņu klātbūtni, ļaujot lietotājam izlemt, vai pieņemt sīkdatni vai ne. Bez tam, ir iespējams arī automātiski atteikties no visām sīkdatnēm, pārlūkprogrammā aktivizējot šo opciju.

Jebkurā pārlūkprogrammā ir skaidras norādes šīs darbības veikšanai.

 

Piekrišanas atsaukšana

Jūs jebkurā brīdī drīkstat atsaukt piekrišanu sīkdatņu izmantošanai pat, ja šāds atsaukums var ietekmēt tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

 

Mūsu izmantotās sīkdatnes

Nodrošinot šīs tīmekļa vietnes darbību, Santen izmanto sīkdatnes, lai piedāvātu pakalpojumus, uzlabotu lietotāja pieredzi, kā arī apkopotu statistiku, izmantojot dažādiem mērķiem savāktos datus.

Šīs sīkdatnes ļauj mums atšķirt jūs no citiem tīmekļa vietnes lietotājiem un tādējādi nodrošināt jums pozitīvu tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi, kā arī uzlabot pašu tīmekļa vietni.

Mūsu izmantotās sīkdatnes ir “tehniskās” un “analītiskās” sīkdatnes. Ar to palīdzību mēs varam atpazīt un uzskaitīt apmeklētāju skaitu un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas vietnē tās izmantošanas laikā. Tas ļauj uzlabot vietnes darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji var viegli atrast viņus interesējošo informāciju. Zemāk sniegtajā tabulā varat uzzināt vairāk par atsevišķām mūsu izmantotajām analītiskajām sīkdatnēm un veidu, kā tās atpazīt.

Tātad šī Interneta vietne (Santen.eu) izmanto šādus zemāk piedāvātajā tabulā norādītos sīkdatņu veidus:

 

Absolūti nepieciešamās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne varētu darboties un mēs tās savās sistēmās nevaram atslēgt. Tās parasti tiek iedarbinātas, reaģējot uz lietotāja pieprasījumiem pēc pakalpojumiem, tādiem kā jūsu privātuma izvēļu iestatīšana, reģistrēšanās vai veidlapu aizpildīšana. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai tā bloķē vai brīdina jūs par šīm sīkdatnēm, bet tādā gadījumā dažas vietnes sadaļas nedarbosies. Šajās sīkdatnēs netiek uzglabāta nekāda personu identificējoša informācija.

 

Datu aprite un uzglabāšana

Dati par tīmekļa lietotājiem netiek uzglabāti ilgāk par septiņām dienām, izņemot, ja nepieciešams izsekot datornoziegumus, kas nodara kaitējumu tīmekļa vietnei. Nekāda informācija no tīmekļa apkalpošanas netiks nodota vai izplatīta nekonkretizētiem saņēmējiem.

 

Sīkdatņu politikas aktualizēšana

Iespējams, mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politika periodiski tiks aktualizēta, tāpēc, lai iegūtu pilnīgu informāciju par to, kā un kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes, ieskatieties šajā dokumentā katru reizi, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

 

Detalizētāka informācija par mūsu izmantotajām sīkdatnēm

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm, varat rakstīt uz e-pasta adresi: privacy-emea@santen.com.

 

Šīs politikas jaunākās versijas datums

Šīs politikas jaunākās versijas publicēšanas datums ir 2018. gada 14. maijs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.